دومین کنفرانس بین المللی ادبیات و زبان شناسی


تماس با دبیرخانه

021-47624440

021-42694010

info@irlit2017.com

تهران - انتهای بزرگراه امام علی (ع)، بلوار ارتش، بلوار شهید مژدی (اوشان)، خیابان پیروز شفیعی، خیابان یاران، یاران سوم

حامیان رسانه ای

کمیته علمی

لیست اساتید و پژوهشگران محترم حاضر در کمیته علمی و کمیته داوری کنفرانس در ادامه آمده است. لازم به ذکر است با توجه به دعوت از اساتید و پژوهشگران متعدد از دانشگاه های مختلف و عضویت روزانه تعدادی از این عزیزان در کمیته های علمی کنفرانس، این لیست به مرور تکمیل خواهد شد.

ضمنا، بدین وسیله از کلیه اساتید و پژوهشگران محترم دارای مدرک دکتری PhD و یا دانشجوی دکتری دارای سوابق علمی و پژوهشی دعوت به عمل می آید با عضویت در کمیته داوران کنفرانس در امر بررسی علمی مقالات کنفرانس مشارکت نمایند.

برای کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید:

http://irlit2017.com/post.aspx?id=630

ادبیات معاصر (نظم و نثر)

شهریار مشکین دائم هشی (دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه خوارزمی (تربیت معلّم تهران))
زهرا جمشیدی (دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه ارومیه)
ناصر کاظم خانلو (دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تهران)
سجاد نجفی بهزادی (دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شهرکرد)

ادبیات انقلاب اسلامی و ادبیات پایداری

شهریار مشکین دائم هشی (دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه خوارزمی (تربیت معلّم تهران))
سیدعلی کرامتی مقدم (دکتری زبان و ادبیات فارسی، استادیار دانشگاه فرهنگیان – پردیس شهید بهشتی مشهد)
ناصر کاظم خانلو (دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تهران)
اسماعیل عبدی مکوند (دکتری زبان و ادبیات فارسی، استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فرهنگیان اهواز)

ادبیات داستانی

مهناز نوروزي (دکتری زبان و ادبيات روسي، استاديار دانشکده ادبيات و زبانهاي خارجي دانشگاه علامه طباطبایی)
حسین رحمانی (دکتری زبان شناسی همگانی، عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور)
شهره معرفت (دکتری زبان و ادبیات فارسی، استاديار فرهنگستان زبان و ادب فارسي)
فرشته محمدپور (دکتری زبانشناسی همگانی، دانشگاه شیراز)
سجاد نجفی بهزادی (دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شهرکرد)

ادبیات کودک و نوجوان (نظم و نثر)

فرشته محمدپور (دکتری زبانشناسی همگانی، دانشگاه شیراز)
سجاد نجفی بهزادی (دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شهرکرد)
ناصر کاظم خانلو (دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تهران)

ادبیات تطبیقی و موضوع های میان رشته ای

مهناز نوروزي (دکتری زبان و ادبيات روسي، استاديار دانشکده ادبيات و زبانهاي خارجي دانشگاه علامه طباطبایی)
شهره معرفت (دکتری زبان و ادبیات فارسی، استاديار فرهنگستان زبان و ادب فارسي)
شهریار مشکین دائم هشی (دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه خوارزمی (تربیت معلّم تهران))
حسین رحمانی (دکتری زبان شناسی همگانی، عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور)

انواع ادبی (حماسی، غنایی، عرفانی، تعلیمی و...)

سیدمحمدباقر کمال الدینی (دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشیار دانشگاه پیام نور)
زهرا جمشیدی (دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه ارومیه)
سیدعلی کرامتی مقدم (دکتری زبان و ادبیات فارسی، استادیار دانشگاه فرهنگیان – پردیس شهید بهشتی مشهد)
اسماعیل عبدی مکوند (دکتری زبان و ادبیات فارسی، استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فرهنگیان اهواز)
غلامرضا حيدري (دکتری زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه آزاد اسلامی)
الهام گنج کریمی (دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه فردوسی مشهد)

تاریخ ادبیات و سبک شناسی

سیدمحمدباقر کمال الدینی (دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشیار دانشگاه پیام نور)
زهرا جمشیدی (دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه ارومیه)
سیدعلی کرامتی مقدم (دکتری زبان و ادبیات فارسی، استادیار دانشگاه فرهنگیان – پردیس شهید بهشتی مشهد)
اسماعیل عبدی مکوند (دکتری زبان و ادبیات فارسی، استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فرهنگیان اهواز)

دستور زبان و زبان شناسی

فرشته محمدپور (دکتری زبانشناسی همگانی، دانشگاه شیراز)
شهریار مشکین دائم هشی (دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه خوارزمی (تربیت معلّم تهران))
اسماعیل عبدی مکوند (دکتری زبان و ادبیات فارسی، استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فرهنگیان اهواز)
غلامرضا حيدري (دکتری زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه آزاد اسلامی)

دیگرموضوعات مرتبط با زبان و ادب فارسی

سیدعلی کرامتی مقدم (دکتری زبان و ادبیات فارسی، استادیار دانشگاه فرهنگیان – پردیس شهید بهشتی مشهد)
غلامرضا حيدري (دکتری زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه آزاد اسلامی)
ناصر کاظم خانلو (دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تهران)
الهام گنج کریمی (دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه فردوسی مشهد)

زبان و ادبیات عرب

حسین روستایی (دکتری زبان و ادبیات عربی، دانشگاه خوارزمی تهران)
فاطمه علیان (دکتری زبان و ادبیات عربی، دانشگاه فردوسی مشهد)
فاروق نعمتی (دکتری زبان و ادبیات عربی، دانشگاه رازی کرمانشاه و عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور)

زبان و ادبیات انگلیسی

مصطفی شهیدی تبار (دکتری زبان شناسی، عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع))
بایز عنایتی (دکتری آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه ارومیه)
حسین رحمانی (دکتری زبان شناسی همگانی، عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور)

آموزش زبان انگلیسی

مصطفی شهیدی تبار (دکتری زبان شناسی، عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع))
بایز عنایتی (دکتری آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه ارومیه)

ترجمه   

فاطمه علیان (دکتری زبان و ادبیات عربی، دانشگاه فردوسی مشهد)
مهناز نوروزی (دکتری زبان و ادبیات روسی، استادیار دانشگاه علامه طباطبایی)
بایز عنایتی (دکتری آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه ارومیه)

.

لیست اعضای کمیته علمی و هیئت داوران دوره اول کنفرانس:

http://www.irlit2016.com/page.aspx?id=760

 

ورود / ثبت نام
جهت ارسال مقاله و شرکت در همایش ها ، ابتدا باید در سامانه ثبت نام کرده و در همایش مورد نظر خود عضو شوید . سپس به کمک کنترل پنل خود می توانید اقدام به ثبت و ارسال مقاله های خود نمایید.


تاریخ های مهم
تاریخ شروع ثبت نام در همایش
1 اسفند 1395
تاریخ شروع دریافت مقاله در همایش
1 اسفند 1395
آخرین مهلت ثبت نام
15 تیر 1396
آخرین مهلت ارسال مقاله
15 تیر 1396
تاریخ برگزاری
27 و 28 تیرماه 1396
حامیان رسانه ای بین المللی


سامانه مدیریت همایش های انجمن هم اندیشان مبتکر