دومین کنفرانس بین المللی ادبیات و زبان شناسی


تماس با دبیرخانه

021-47624440

021-42694010

info@irlit2017.com

تهران - انتهای بزرگراه امام علی (ع)، بلوار ارتش، بلوار شهید مژدی (اوشان)، خیابان پیروز شفیعی، خیابان یاران، یاران سوم

حامیان رسانه ایمحورهای اصلی همایش

محور اصلی 
زبان و ادبیات فارسی
زبان و ادبیات خارجی

محورهای فرعی همایش
محور فرعیمحور اصلی 
ادبیات معاصر (نظم و نثر)زبان و ادبیات فارسی
ادبیات انقلاب اسلامی و ادبیات پایداریزبان و ادبیات فارسی
ادبیات داستانیزبان و ادبیات فارسی
ادبیات کودک و نوجوان (نظم و نثر)زبان و ادبیات فارسی
ادبیات تطبیقی و موضوع های میان رشته ایزبان و ادبیات فارسی
انواع ادبی (حماسی، غنایی، عرفانی، تعلیمی و...)زبان و ادبیات فارسی
تاریخ ادبیات و سبک شناسیزبان و ادبیات فارسی
دستور زبان و زبان شناسیزبان و ادبیات فارسی
دیگر موضوعات مرتبط با زبان و ادبیات فارسی زبان و ادبیات فارسی
زبان و ادبیات عرب زبان و ادبیات خارجی
زبان و ادبیات انگلیسیزبان و ادبیات خارجی
آموزش زبان انگلیسیزبان و ادبیات خارجی
ترجمهزبان و ادبیات خارجی
دیگر موضوعات مرتبط با زبان و ادبیات خارجی زبان و ادبیات خارجی


ورود / ثبت نام
جهت ارسال مقاله و شرکت در همایش ها ، ابتدا باید در سامانه ثبت نام کرده و در همایش مورد نظر خود عضو شوید . سپس به کمک کنترل پنل خود می توانید اقدام به ثبت و ارسال مقاله های خود نمایید.


تاریخ های مهم
تاریخ شروع ثبت نام در همایش
1 اسفند 1395
تاریخ شروع دریافت مقاله در همایش
1 اسفند 1395
آخرین مهلت ثبت نام
15 تیر 1396
آخرین مهلت ارسال مقاله
15 تیر 1396
تاریخ برگزاری
27 و 28 تیرماه 1396
حامیان رسانه ای بین المللی


سامانه مدیریت همایش های انجمن هم اندیشان مبتکر